About This Project

Video institucional de la UGT de Catalunya per al XIII congrès. Rodat en alta deficnició. La fotografia va ser del Lluís Cussó i la direcció d’actors de la Mònica Luccetti.